o projekcie

prof.
norman davies

W tym roku mija 70 lat od najdonioślejszej na szlaku bojowym armii generała Andersa bitwy o Monte Cassino. Jest to niepowtarzalna okazja, by przypomnieć o powstaniu tej formacji oraz przedstawić i przypomnieć istotną, często niedocenianą rolę, jaką odegrała w nadawaniu kształtu powojennemu światu.

Profesor Norman Davies, światowej sławy historyk i pisarz, przygotowuje książkę poświęconą armii Andersa. Ukaże się ona w ramach wielkiego projektu „Szlak Nadziei”, który skupić ma świadków tamtego czasu i tych, którzy o nim pisali.

Chcemy, żeby szlak polskich żołnierzy, który prowadził ich od łagrów i więzień w ZSRS przez pustynie Iraku i fortyfikacje Linii Gustawa aż po Wielką Brytanię, został udokumentowany tak dokładnie, jak nie uczyniono tego nigdy dotąd. Zależy nam na zrekonstruowaniu wszystkich trudów i walk armii Andersa.

Profesor Norman Davies w swojej pracy pragnie oprzeć się zarówno na istniejących zasobach archiwalnych, jak na gromadzonych dopiero teraz świadectwach. Chcemy zebrać ich jak najwięcej, bazując na idei crowdsourcingu: każdy z nas może wzbogacić wirtualne archiwum armii Andersa nieznanym dotąd zdjęciem, wspomnieniem czy rysunkiem.

Na uruchomionej przez MillionYou platformie powstaje interaktywna mapa Szlaku Nadziei, jak również zbiór świadectw, stanowiących uzupełnienie książki prof. Daviesa.

Nasz projekt umożliwia jedyne w swoim rodzaju zaangażowanie szerokiej społeczności w rekonstrukcję wydarzeń historycznych.

Konsultacje merytoryczne - Krzysztof Jabłonka