Kamienie MILOWE
Indywidualne historie
1941

Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)

liczba historii: 15

14 sierpnia 1941 roku została zawarta polsko-sowiecka umowa wojskowa, w której zapowiedziano zorganizowanie „w jak najkrótszym czasie na terytorium ZSRS” Armii Polskiej, która „stanowić będzie część sił zbrojnych suwerennej RP”.

22 sierpnia poinformowano żołnierzy przyszłej armii i przewidzianego na jej dowódcę generała dywizji Władysława Andersa (do 11 sierpnia więzionego na Łubiance), że miejsce koncentracji ochotników wyznaczono w obwodzie czkałowskim (przed rewolucją październikową i dziś orenburskim). Trzy miejscowości, w których formowano polskie oddziały - Buzułuk, Tockoje i Kołtubanka - znajdowały się w pobliżu Kujbyszewa (dziś Samara) nad dolną Wołgą, dokąd ewakuowały się władze sowieckie z Moskwy wraz z całym korpusem dyplomatycznym. Tatiszczewo mieściło się na drugim brzegu Wołgi, skąd deportowano, po wybuchu wojny z III Rzeszą, blisko milionową społeczność Niemców nadwołżańskich, którzy osiedlili się tam w XVIII wieku.

Do punktów zbornych codziennie docierało od 100 do 150 osób z całego Związku Sowieckiego, często z rodzinami.

14 sierpnia 1941 roku została zawarta polsko-sowiecka umowa wojskowa, w której zapowiedziano zorganizowanie „w jak najkrótszym czasie na terytorium ZSRS” Armii Polskiej, która „stanowić będzie część sił zbrojnych suwerennej RP”.

22 sierpnia poinformowano żołnierzy przyszłej armii i przewidzianego na jej dowódcę generała dywizji Władysława Andersa (do 11 sierpnia więzionego na Łubiance), że miejsce koncentracji ochotników wyznaczono w obwodzie czkałowskim (przed rewolucją październikową i dziś orenburskim). Trzy miejscowości, w których formowano polskie oddziały - Buzułuk, Tockoje i Kołtubanka - znajdowały się w pobliżu Kujbyszewa (dziś Samara) nad dolną Wołgą, dokąd ewakuowały się władze sowieckie z Moskwy wraz z całym korpusem dyplomatycznym. Tatiszczewo mieściło się na drugim brzegu Wołgi, skąd deportowano, po wybuchu wojny z III Rzeszą, blisko milionową społeczność Niemców nadwołżańskich, którzy osiedlili się tam w XVIII wieku.

Do punktów zbornych codziennie docierało od 100 do 150 osób z całego Związku Sowieckiego, często z rodzinami.

Styczeń 1942
Regina Villmo (Zielińska)
Przyjazd do Buzułuku, Tockoje, Tatiszczewa (koło Saratowa)
Wrzesień 1942
Regina Villmo (Zielińska)
Przyjazd do Buzułuku, Tockoje, Tatiszczewa (koło Saratowa)
Listopad 1941
k70
Igraszki na lodzie przy -50
Grudzień 1941
Tomasz Kurzatkowski
Przemundurowani
Luty 1942
jandwudziesty3
Scena grupowa
Grudzień 1941
jandwudziesty3
Defilada przed Generałem Sikorskim
Listopad 1941
Kartka pocztowa z Buzułuku
Styczeń 1942
Marek Schwetz
Pamiątka pierwszej komunii, Kazachstan 1942
Styczeń 1943
Historia Jana Erdmana, ambasada Polski w Kujbyszewie
Wrzesień 1941
Aldona Kostanecka-Matraszek
Mieczysław Jerzy Marczak: Tatiszczew - obóz wojskowy wrzesień 1941 r.
Wrzesień 1941
Waldemar Stopczyński
Senator Władysław Kamiński - w drodze z Buzułuku do Tatiszczewa
Wrzesień 1941
Waldemar Stopczyński
Stajnie w Tatiszczewie
Wrzesień 1941
Waldemar Stopczyński
Senator Władysław Kamiński - zapiski w drodze do Tatiszczewa
Maj 1942
Jan Zwierzchowski
Jan Zwierzchowski
Listopad 1941
Bożena Hersztowska
Halina Wyrzykowska - przejazd i życie w Buzułuku