Korpus we Włoszech
Maj 1944

Monte Cassino

Regina Villmo (Zielińska)

„Dzień „D" ustalono dla całego frontu na 11 maja 1944. Zgodnie z planem, baony, przeznaczone do natarcia, wprowadzono do swych rejonów wyjściowych na wschodnich stokach kompleksu Monte Cassino w nocy bezpośrednio poprzedzającej natarcie. Warunki, w jakich znajdowały się oddziały na stanowiskach obronnych i wyjściowych do natarcia, były bardzo trudne. Cały przyfrontowy teren był dniem i nocą pod ciężkim nękającym ogniem artylerii i moździerzy nieprzyjaciela. Żołnierz przebywał w ukryciu z prymitywnych składaków lub dużych kamieni. O wkopaniu się w skały nie było mowy. Od chwili wprowadzenia baonów do rejonów wyjściowych do chwili wyruszenia natarcia byłem ciągle w obawie, by nieprzyjaciel nie wykrył koncentracji i nie położył na niej swych ogni.” - Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946, na Bliskim Wschodzie, walki II Korpusu Polskiego we Włoszech, od zakończenia działań wojennych, Warszawa 1984.

dyskutuj
comments powered by Disqus