Korpus we Włoszech
Lipiec 1944

Ankona

Regina Villmo (Zielińska)

„Natarcie rusza rankiem 17 lipca 1944. Nieprzyjaciel kładzie ognie zaporowe na pasie nadmorskim, co oznacza, że nie spostrzegł przesunięcia naszych oddziałów pancernych. Piąta wileńska brygada piechoty z 3. baonem strzelców karpackich po ciężkiej całodziennej walce zdobywa Monte delia Crescia i rozszerza powodzenie, opanowując Offangę. Druga brygada pancerna przekracza w bród Musone i w zażartej walce opanowuje kolejno Monte Torto, grzbiet Croce di San Yincenzo, Monte Bogo i o 20.00 Polverigi. (…) Osiemnastego lipca o 14.00 karpacki pułk ułanów wkracza do Ancony. W dalszym pościgu za nieprzyjacielem w ciągu 18 i 19 lipca oddziały nasze przekraczaj ą rzekę Essimo (…) Nieprzyjaciel został rozbity.” - Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału: wspomnienia z lat 1939-1946, na Bliskim Wschodzie, walki II Korpusu Polskiego we Włoszech, od zakończenia działań wojennych, Warszawa 1984.

dyskutuj
comments powered by Disqus