Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Listopad 1941

Igraszki na lodzie przy -50

k70

Żołnierze zabawiają się na zamarzniętej rzece Samarica przy temperaturze - 50 stopni Celciusza.

dyskutuj
comments powered by Disqus