Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Grudzień 1941

Przemundurowani

Tomasz Kurzatkowski

Żołnierze w nowych mundyrach. Tytuł zdjecia Przemundurowani. Na rewersie nazwiska Rowecki i Mąkosza. Zdjecia z archiwum prywatnego A Krajewski

dyskutuj
comments powered by Disqus