Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Grudzień 1941

Defilada przed Generałem Sikorskim

jandwudziesty3

Defilada przed gen. Władysławem Sikorskim. Goście koło trybuny. Fotografia Jerzy Krajewski

dyskutuj
comments powered by Disqus