Pobyt w Iraku (Quiził Ribat, Kirkuk)
Kwiecień 1943

Pobyt w Habbanija

jandwudziesty3

Życie w Habbanija

dyskutuj
comments powered by Disqus