Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Listopad 1941

Kartka pocztowa z Buzułuku

Kartka pocztowa z maryjskiego obwodu do Ambasady Polskiej w Kujbyszewie, dalej skierowana do sztabu Armii Polskiej w Buzułuku.
Jan Niebrzydowski

dyskutuj
comments powered by Disqus