Życie w Jangi-Jul (Uzbekistan)
Marzec 1942

List powołujący żołnierza

List ze sztabu Armii Polskiej w Jangi-Jul do szpitala miejskiego w Kaganie.

dyskutuj
comments powered by Disqus