Pobyt w Palestynie - Ziemi Świętej
Listopad 1942

Szlak bojowy Wacława Kużmicza

Tomasz Kapitaniak

Przesyłam kilka zdjęć, które były własnością ś.p. st. ogniomistrza Wacława Kuźmicza (dziadka mojej żony. Posiadamy także nwspomnienia dziadka nagrane na taśmę magnetofonową.

dyskutuj
comments powered by Disqus