Korpus we Włoszech
Maj 1946

Klasztor i polski cmentarz wojskowy w Loreto

Janina Tenderenda

25 maja 1946 r. Loreto, Italia Zdjęcie ze zbiorów pani Janiny Tenderenda, które otrzymała od żołnierza Drugiego Korpusu, ś.p. Bronisława Marchela

dyskutuj
comments powered by Disqus