Korpus we Włoszech
Sierpień 1945

Italia 1945 r.

Janina Tenderenda

Italia 1945 Zdjęcie ze zbiorów pani Janiny Tenderenda, które otrzymała od żołnierza Drugiego Korpusu, ś.p. Bronisława Marchela

dyskutuj
comments powered by Disqus