Korpus we Włoszech
Sierpień 1945

Janina Tenderenda

dyskutuj
comments powered by Disqus