Korpus we Włoszech
Maj 1944

Kanonier Bronisław Marchel - dokumenty i odznaczenia

Janina Tenderenda

Kanonier Bronisław Marchel, jego dokumenty i legitymacje. Zdjęcia ze zbiorów pani Janiny Tenderenda, przekazane przez ś.p. Bronisława Marchela.

dyskutuj
comments powered by Disqus