Pobyt w Iraku (Quiził Ribat, Kirkuk)
Wrzesień 1942

Szlaki poszczególnych jednostek w Iraku

Szlaki poszczególnych jednostek podczas pobytu w Iraku. Materiały udostępnione przez Ambasadę Polską w Iraku, ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.

dyskutuj
comments powered by Disqus