Korpus we Włoszech
Sierpień 1944

Mój Tata w Neapolu

Ryszard Golis

Na odwrocie zdjęcia widnieje cytat: "Cel łatwo osiągnięty traci na wartosći"

dyskutuj
comments powered by Disqus