Pobyt w Palestynie - Ziemi Świętej
Styczeń 1943

Nazaret 1943

Marek Schwetz

Widok na południe, na dolinę Ezdrelona

dyskutuj
comments powered by Disqus