Pobyt w Palestynie - Ziemi Świętej
Styczeń 1943

Junacka Szkoła Powszechna - Nazaret 1942-1945

Marek Schwetz

Plac przed budynkiem szkolnym

dyskutuj
comments powered by Disqus