Pobyt w Palestynie - Ziemi Świętej
Styczeń 1943

Junacka Szkoła Powszechna

Marek Schwetz

Od prawej - Władysław Szczypek, Marek Schwetz

dyskutuj
comments powered by Disqus