Pobyt w Palestynie - Ziemi Świętej
Styczeń 1943

Wizyta Arabskich Harcerzy w JSP

Marek Schwetz

Wizyta arabskich harcerzy - w sutannie Brat Paweł Michałek, polski Salezjanin, który był zatrudniony w tej szkole przed wojną - uczył nas religii

dyskutuj
comments powered by Disqus