Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Styczeń 1942

Pamiątka pierwszej komunii, Kazachstan 1942

Marek Schwetz

Pamiątka z pierwszej komunii Marka Schwetza, Georgiewka, Kazachstan

dyskutuj
comments powered by Disqus