Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Styczeń 1943

Historia Jana Erdmana, ambasada Polski w Kujbyszewie

Historia Jana Edermana, okres pracy w Ambasadzie Polskiej w Kujbyszewie w Rosji, 1943. Ś. p. Jan Ederman był zięciem M. Wańkowicza.
Jan Niebrzydowski

dyskutuj
comments powered by Disqus