Pobyt w Iraku (Quiził Ribat, Kirkuk)
Wrzesień 1943

Wizytacja gen. Andersa w Kirkuku

Cezary Władysław Rembowski - syn urodzony w Jaffie - Palestyna

Gen. Wł. Anders na obiedzie w trakcie wizytacji swoich żołnierzy Kirkuk 1943

dyskutuj
comments powered by Disqus