Wejście sowietów 17 IX 1939 roku
Grudzień 1939

kpr. pchor. Adam Grela - internowanie, Węgry

Bartłomiej Grzesik

Węgry '39

dyskutuj
comments powered by Disqus