Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Wrzesień 1941

Senator Władysław Kamiński - w drodze z Buzułuku do Tatiszczewa

Waldemar Stopczyński

Władysław Kamiński - pierwszy z prawej - w drodze do Tatiszczewa. Datowanie na odwrocie - 22 września 1941.

dyskutuj
comments powered by Disqus