Korpus we Włoszech
Maj 1944

Śmierć ppłk. Władysława Kamińskiego i pogrzeb w Acquafondata

Waldemar Stopczyński

Z „Kroniki 13. Batalionu Strzelców Rysiów” wchodzącego w skład 5. Wileńskiej Brygady Piechoty Żubrów: „W dniu 17 V 1944r. godz. 6.50 – rozkaz d-cy Brygady wyjść na podstawę wyjściową. Godz. 12.06 – rozkaz z Brygady – maszerować natychmiast na S. Angelo. Godz. 12.10 – rusza 1 komp. wraz z nią d-ca baonu. W kilkanaście minut po tym ginie od niemieckich k.m. ze schronów.” „Kronika” zawiera najwcześniejszy opis śmierci ppłk. Władysława Kamińskiego, powtórzony w drugim zeszycie pisma Zgrupowania Wileńskiej Brygady Żubrów „Sitwa” (pierwszy zeszyt wyszedł pod redakcją Kamińskiego) oraz w książce Melchiora Wańkowicza „Monte Cassino”. Ostatnie słowa umierającego dowódcy 13. Batalionu Strzelców brzmiały: „Dla Polski...” Tego samego dnia polegli także płk Wincenty Kurek – dowódca brygady i major Jan Żychoń – drugi zastępca Władysława Kamińskiego. O pogrzebie dowódców „Kronika” pisze pod datą 25 maja 1944: „Na swój żołnierski cmentarz Żubry przyniosły trzy nowe trumny z ciałami swych dowódców poległych 17 V w zwycięskim natarciu, które zdecydowało w znacznej mierze o upadku Cassina.” We wrześniu 1944 roku Wódz Naczelny gen. Kazimierz Sosnkowski nadał ś.p. Ppłk. Władysławowi Kamińskiemu Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na zdjęciach pogrzeb płk. Kurka, ppłk. Kamińskiego i mjr. Żychonia na cmentarzu w Acquafondata.

dyskutuj
comments powered by Disqus