Pobyt w Palestynie - Ziemi Świętej
Październik 1943

Major Władysław Kamiński - ćwiczenia na Górze Tabor

Waldemar Stopczyński

W październiku 1943 roku w Palestynie 13. Batalion Strzelców pod dowództwem mjr. Władysława Kamińskiego w składzie 5. Wileńskiej Brygady Piechoty bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach, w ramach których „Rysie” brawurowym atakiem zdobywają Górę Tabor. Reportaż z tych manewrów „Z walk Filistynów z Lewantem” napisany przez mjr. Kamińskiego zostanie zamieszczony w pierwszym numerze „Sitwy” – pisma batalionów 5. Brygady Piechoty. W styczniu 1981 roku Eugeniusz Królikowski – w 1943 roku porucznik, podkomendny mjr. Kamińskiego i członek zespołu redakcyjnego „Sitwy” – przesłał na ręce wdowy – Sabiny Kamińskiej dwie fotografie: 1) rysunek satyryczny „Filistyni zwyciężyli. Górą Sitwa!”, przedstawiający dowództwo 5. Wileńskiej Brygady Strzelców Żubrów”. Z lewej wypuszczający strzałę major Kamiński. Z taranem z przodu major Ziobrowski dowódca 14. Batalionu Strzelców „Żbików”, za nim ppłk. Stoczkowski dowódca 15. Batalionu Strzelców „Wilków”. Na wieży oblężniczej w rzymskim stroju płk. Kurek – dowódca 5. Wileńskiej Brygady „Żubrów”. Wszystkiemu przygląda się uwieńczony wieńcem laurowym, dosiadający konia – wtedy jeszcze pułkownik – Nikodem Sulik – dowódca 5. Kresowej Dywizji Piechoty. 2) fotografia przedstawiająca majora Kamińskiego odbierającego meldunek na Górze Tabor w otoczeniu żołnierzy 13. Batalionu Strzelców.

dyskutuj
comments powered by Disqus