Życie w Jangi-Jul (Uzbekistan)
Lipiec 1942

Jan Zwierzchowski

Jan Zwierzchowski

Legitymacja Удостоверение Identity Card

dyskutuj
comments powered by Disqus