Odrębne świadectwa
Grudzień 1949

Jan Zwierzchowski

Jan Zwierzchowski

Wykaz opłaconych datków na polskie organizacje i różne inicjatywy społeczne od 1949 do 1987 r.

dyskutuj
comments powered by Disqus