Przejazd i życie w Buzułuku (Samara - Kujbyszew)
Maj 1942

Jan Zwierzchowski

Jan Zwierzchowski

Tatiszczewo 24.5.1942

dyskutuj
comments powered by Disqus