Odrębne świadectwa
Kwiecień 1948

Jan Zwierzchowski

Jan Zwierzchowski

Najukochańszemu synowi ojciec - Janek. 11 kwietnia 1948 r.

dyskutuj
comments powered by Disqus