Pobyt w Iraku (Quiził Ribat, Kirkuk)
Wrzesień 1943

Zdjęcie z Iraku. Mój dziadek Marian Lemieszek siedzi na osiołku.

Piotr Lemieszek

II Korpus Polski. Zdjęcie mojego dziadka Mariana Lemieszka z Iraku. Dziadek siedzi na osiołku.

dyskutuj
comments powered by Disqus