Odrębne świadectwa
Luty 1944

Ryszard Golis

Świadectwo ukończenia Gimnazjum, Tadeusz Golis

dyskutuj
comments powered by Disqus