Odrębne świadectwa
Kwiecień 1945

Zdjęcia mojego Dziadka Apolinarego Narkiewicza z czasów wojny

Anna Skład

Tytułem uzupełnienia przesłanego wcześniej życiorysu mojego Dziadka Apolinarego Narkiewicza przesyłam fragmenty kroniki rodzinnej zawierające zdjęcia Dziadka oraz Jego Brata Teofila Narkiewicza wykonane w czasie II wojny światowej. Ania Skład

dyskutuj
comments powered by Disqus