Odrębne świadectwa
Czerwiec 1946

Żandarmeria

Tomasz Szydłowski

Zdjęcia rodziny Kłos mieszkańców Wyr koło Mikołowa

dyskutuj
comments powered by Disqus