Lipiec 1942

Stanisław Bowgierd

Beata Lamkiewicz

19 lipca 1942 roku, kiedy była wystawiona ta legitymacja, jak podają dostępne źródła, 5 Dywizja Piechoty stacjonowała w rejonie Dżalabadu w Kirgizji, a 14 pp w rejonie wsi Błagowieszczanka. Było to tuż przed ewakuacją z terenów ZSRR.

dyskutuj
comments powered by Disqus