Odrębne świadectwa
Wrzesień 1939

Droga Tadeusza Plichty

Maria Krywult

Nazywam się Maria Krywult z domu Plichta. Chciałabym opisać to co wiem z opowiadania mojego taty Tadeusza Plichty i zachowanych pamiątek, jego udział w II-giej wojnie światowej, szczególnie w armii gen.Andersa. Przebieg służby wojskowej ,zapisany w książeczce wojskowej: - 7.XI.1938r wcielony do 1 Dywizjonu Pociągów Pancernych, - 18.IX.1939r dostał się do niewoli rosyjskiej pod Tarnopolem, - 20.VIII.1941r zmob.do 5D.P na terenie Z.S.R.R, - 10.V.42r przeniesiony do Persji,Iraku,Egiptu i Palestyny z 4 p.panc.II korp. , - 15.IV.1944r przeniesiony do Italii, - od 11.V.44 - 5.V.45r front od Monte Cassino do Bolonii, - 20.VIII.1945r awans do stop..st.szer. - 7.XII.1946r przeniesiony do Anglii, - 18.V.1947r zwolniony z II korp., - 31.V.1947r przybył do Polski i został zdemob. na podst.rozk.M.O.N Nr 0181 z dnia 18.VIII45r RKU Biała Podl. Podpisał Komendant R.K.U Władysław Kopik por. Z opowiadania Taty pamiętam,że gdy dostał się do niewoli pod Tarnopolem, a pojechali tam, jak mówił po czołgi, to Rosjanie wsadzili wszystkich do pociągu. Wcześniej rozdzielili kadrę oficerską od szeregowych żołnierzy. Reszta jechała pociągiem na Sybir okolice Archangielska, Workuta, Uchta. Tam pracował przy budowie kolei. Ścinał wraz z innymi drzewa w lesie. Warunki były bardzo ciężkie bo mróz dochodził do 50 stopni C. za kawałek chleba. W 1941r dostał się do armii gen.Andersa. Dalsza historia to szlak wojenny z armia gen.Andersa Tata wymieniony jest w książce "Sląsk pamięci Monte Cassino"pod redakcją Witolda Zdanowicza, Muzeum Sląskie, Katowice 1999r na str 981.

dyskutuj
comments powered by Disqus