linia czasu

1939

Styczeń 1939

Odrębne świadectwa

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939

1940

Marzec 1940

Pobyt w łagrach - Karaganda (Kazachstan)

1940

Marzec 1940

Pobyt w łagrach - Pawłodar (Kazachstan)

1940

Marzec 1940

Pobyt w łagrach - Bijsk (Ałtaj)

1940

Marzec 1940

Pobyt w łagrach - Nowosybirsk (Zachodnia Syberia)

1940

Marzec 1940

Pobyt w łagrach - Abakan (Chakasja)

1940

Marzec 1940

Pobyt w łagrach - Minusińsk (Krasnojarski Kraj)

1940

Maj 1940

Pobyt oficerów w Griazowcu (Wołogda)

1942

Kwiecień 1942

Przejazd dzieci polskich do Indii (przez Iran i Pakistan)

1942

Maj 1942

Przejazd przez Turkmenistan do Krasnowodzka (Turkmenbaszy)

1942

Czerwiec 1942

Pobyt w Iranie (Teheran)

1942

Wrzesień 1942

Pobyt w Iraku (Quiził Ribat, Kirkuk)

1942
1942
1942
1942
1942

1943

Styczeń 1943

Pobyt w Palestynie - Ziemi Świętej

1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943

1943

Styczeń 1943

Dyslokacja dzieci polskich po świecie - Australia

1943

Styczeń 1943

Dyslokacja dzieci polskich po świecie - Meksyk

1943

Styczeń 1943

Dyslokacja dzieci polskich po świecie - Afryka Wschodnia

1943

Styczeń 1943

Dyslokacja dzieci polskich po świecie - Afryka Południowa

1944

Maj 1944

Korpus we Włoszech

1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944