tematy

1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1946
1946

Przejazd przez Turkmenistan do Krasnowodzka (Turkmenbaszy)

1

Luty 1942
Bożena Hersztowska
Halina Wyrzykowska - przejazd przez Turmenistan do Krasnowodzka