tematy

1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1946
1946

Deportacja na Sybir - Archangielsk

7

Luty 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Deportacja na Sybir (nie mylić z Syberią) - 3-4 rzuty
Luty 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Deportacja na Sybir (nie mylić z Syberią) - 3-4 rzuty
Luty 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Deportacja na Sybir (nie mylić z Syberią) - 3-4 rzuty
Luty 1940
Piotr Lemieszek
Wywózka mojego dziadka wraz z rodziną na Sybir do Archangielska
Wrzesień 1939
Jan Tumiel
Captain Jozef Tumiel - Part 1 Period in Soviet Captivity
Styczeń 1941
Aldona Kostanecka-Matraszek
Mieczysław Jerzy Marczak - aresztowanie - Lwów styczeń1941r.
Czerwiec 1941
Ewa Krzymień
Deportacja na Syberię rodziny Kleczkowskich z Wilna