tematy

1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1946
1946

Pobyt w łagrach

6

Styczeń 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
Styczeń 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
Styczeń 1941
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
Styczeń 1940
Regina Villmo (Zielińska)
Pobyt w łagrach
Czerwiec 1941
Bożena Hersztowska
Halina Wyrzykowska - pobyt w łagrze
Marzec 1940
Maria Sulma
Pobyt w niewoli