tematy

1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1946
1946

Przeprawa przez Morze Śródziemne z Aleksandrii do Tarentu

2

Grudzień 1944
Regina Villmo (Zielińska)
Przeprawa przez M. Śródziemne do Tarentu
Styczeń 1944
Bożena Hersztowska
Halina Wyrzykowska - przeprawa przez Morze Śródziemne