tematy

1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1946
1946

Dyslokacja dzieci polskich po świecie - Nowa Zelandia

2

Październik 1948
Regina Villmo (Zielińska)
Dyslokacja z Indii na cały świat
Październik 1948
Regina Villmo (Zielińska)
Dyslokacja z Indii na cały świat